POWIŚLE

SKUP I SPRZEDAŻ CHMIELU

Certyfikacja systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikat ISOPOWIŚLE Sp.j. w dniu 4 maja 2015 r. z sukcesem przeszła audit certyfikujący Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009, który został przeprowadzony przez TUV NORD Polska. Zakres certyfikacji obejmował skup, przetwórstwo i dystrybucję chmielu oraz produktów chmielowych.
Kompetencje akredytowanego podmiotu zostały uznane przez Polskie Centrum Akredytacji.

CERTYFIKAT ISO IAF CERTYFIKAT ISO PCA certificate ISO

    

RYNEK CHMIELU - analiza sytuacji rynkowej w sezonie skupu 2013/2014

POWIERZCHNIA UPRAWY

Według danych Inspekcji Jakości handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w 2013 roku, chmiel w Polsce uprawiano na powierzchni 1 406,7 hektarów. Oznaczało to zmniejszenie areału uprawy w stosunku do 2012 roku o blisko 104 ha (tj. o 6,9%). Redukcja powierzchni uprawy dotyczyła głównie odmian goryczkowych. Po raz kolejny najbardziej zmniejszyła się powierzchnia uprawy odmiany Marynka o ponad 116 ha tj. o 25%. Dla porównania, rok wcześniej zmniejszenie areału uprawy chmielu w stosunku 2011 roku wyniosło 108,7 ha. Odmiany goryczkowe zajmowały blisko 62% powierzchni uprawy chmielu. Spośród odmian aromatycznych największy wzrost powierzchni uprawy w stosunku do roku 2012 zanotowano w przypadku odmiany Lubelski. Jego powierzchnia uprawy zwiększyła się o ponad 11% (tj. o 33 ha). Natomiast najbardziej, bo o 21,4 ha tj. o ponad 24% zmniejszyła się powierzchnia uprawy odmiany Perle.

Po rekordowo niskich zbiorach chmielu w Polsce w 2012 roku, które należały do najniższych w historii, w 2013 roku odnotowana wzrost produkcji chmielu o 33% do poziomu 2 420,68 ton. Produkcja odmian goryczkowych wzrosła o ponad 42%. Odmian goryczkowych zebrano o 29% więcej niż przed rokiem.

Czytaj więcej: RYNEK CHMIELU - analiza sytuacji rynkowej w sezonie skupu 2013/2014

Wdrożenie sterownika PLC Fuji Electric oraz oprogramowania Proficy w procesie produkcji granulatu chmielowego

W roku 2013 firma POWIŚLE s.j. przeprowadziła modernizację i rozbudowę linii produkcyjnej T-90 i T45. Wykorzystując sterownik PLC Fuji Electric serii MICREX-SX oraz oprogramowanie Proficy firmy GE Intelligent Platforms stworzono system który umożliwia:

 • wizualizację procesów produkcji,
 • bieżący monitoring oraz nadrzędne sterowanie urządzeniami wchodzącymi w skład linii produkcyjnej,
 • sygnalizację stanów awaryjnych występujących w urządzeniach,
 • gromadzenie danych na temat głównych parametrów pracy urządzeń oraz parametrów produkcji granulatu chmielowego.

Szczegóły wdrożenia dostępne są na stronie firmy VIX Automation, która dostarczyła urządzenia oraz wspierała proces wdrożenia.

Wdrożenie sterownika PLC Fuji Electric oraz oprogramowania Proficy w procesie produkcji granulatu chmielowego – referencje

Plantatorzy chmielu z lubelskiego Powiśla odbudowują plantacje

Biorą pożyczki i poświęcają czas, by odbudować zniszczone plantacje. Plantatorzy chmielu z lubelskiego Powiśla powoli wznawiają uprawy. W dwa lata po powodzi, w gminie Wilków pojawiły się nowe nasadzenia i duże nadzieje - podano w programie "Agrobiznes" w TVP.

Żródło: portalspozywczy.pl

Zgłoszenie powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu

Przygotowanie zgłoszenia.

 • Producent chmielu składa jedno zgłoszenie na wszystkie użytkowane powierzchnie w ustawowym terminie do dnia 31 maja roku zbioru.
 • Powierzchnię uprawy i kwater w zgłoszeniu należy podać w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • W kolumnie ,,nazwa uprawianej odmiany” należy wpisać kolejno taką ilość odmian, z których faktycznie dana powierzchnia uprawy chmielu się składa, z uwzględnieniem wieku uprawy Powierzchnię należy podać w ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 • Numer identyfikacyjny producenta nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Numer powierzchni uprawy chmielu nadaje wojewódzki inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 • Zgłoszenie po wypełnieniu należy dostarczyć, do właściwego ze względu na miejsce położenia powierzchni uprawy chmielu, wojewódzkiego inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów 
 • Rolno-Spożywczych.

Do pobrania - Druk zgłoszenia.

Żródło: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spoż. w Lublinie