POWIŚLE

SKUP I SPRZEDAŻ CHMIELU

Zgłoszenie powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu

Przygotowanie zgłoszenia.

  • Producent chmielu składa jedno zgłoszenie na wszystkie użytkowane powierzchnie w ustawowym terminie do dnia 31 maja roku zbioru.
  • Powierzchnię uprawy i kwater w zgłoszeniu należy podać w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • W kolumnie ,,nazwa uprawianej odmiany” należy wpisać kolejno taką ilość odmian, z których faktycznie dana powierzchnia uprawy chmielu się składa, z uwzględnieniem wieku uprawy Powierzchnię należy podać w ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
  • Numer identyfikacyjny producenta nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • Numer powierzchni uprawy chmielu nadaje wojewódzki inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
  • Zgłoszenie po wypełnieniu należy dostarczyć, do właściwego ze względu na miejsce położenia powierzchni uprawy chmielu, wojewódzkiego inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów 
  • Rolno-Spożywczych.

Do pobrania - Druk zgłoszenia.

Żródło: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spoż. w Lublinie

Copyright © 2013. All Rights Reserved.