POWIŚLE

SKUP I SPRZEDAŻ CHMIELU

RYNEK CHMIELU - notowania za okres grudzień 2014

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało kolejny raportu

RYNEK CHMIELU NR 3/2014 z dnia 27 stycznia 2015 r.

NOTOWANIA ZA GRUDZIEŃ 2014r.

 

Badane są ceny skupu szyszek chmielu aromatycznego i goryczkowego.

 

1. Średnie ceny netto skupu szyszek chmielu aromatycznego.

Skup kontraktacyjny
Odmiany aromatyczne CENA [zł/kg] Struktura skupu [%]
grudzień 2014 listopad 2014 Zmiana [%] grudzień 2014 listopad 2014 Zmiana [%]
Ogółem 14,45 14,02 3,1 100,0 100,0 --
Lubelski 15,41 15,04 2,5 64,3 63,5 0,8
Hallertauer Tradition nld 12,20 nld 10,4 11,4 -1,0

nld - niewystarczająca liczba danych do prezentacji 

2. Średnie ceny netto skupu szyszek chmielu goryczkowego.

Skup kontraktacyjny
Odmiany goryczkowe CENA [zł/kg] Struktura skupu [%]
grudzień 2014 listopad 2014 Zmiana [%] grudzień 2014 listopad 2014 Zmiana [%]
Ogółem 12,45 12,44 0,1 100,0 100,0 --
Marynka 13,16 13,05 0,8 38,0 24,7 13,3
Magnum 11,92 12,22 -2,4 58,7 73,1 -14,4

 

3. Wielkość skupu chmielu w poszczególnych sezonach w podziale na miesiące.

Wielkość skupu chmielu w poszczególnych sezonach w podziale na miesiące

 

Źródło: www.minrol.gov.pl

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.