POWIŚLE

SKUP I SPRZEDAŻ CHMIELU

Biała lista podatników VAT

Informujemy, iż od 1 września 2019r. obowiązuje nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1018) zgodnie z którą przedsiębiorcy zostali zobowiązani do dokonywania płatności swoim kontrahentom na rachunki płatnicze tych kontrahentów opublikowane w nowym wykazie podatników VAT zwanym "Białą listą", dostępnym na stronie Ministerstwa Finansów (MF).

W związku z powyższym, w celu dochowania należytej staranności począwszy od 01.01.2020r. w przypadkach objętych powyższą ustawą będziemy realizowali płatności wyłącznie na rachunki bankowe widniejące w nowym wykazie podatników zwanym "Białą listą". Prosimy o zweryfikowanie poprawności swoich rachunków rozliczeniowych widniejących w wykazie udostępnionym przez MF.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.