POWIŚLE

SKUP I SPRZEDAŻ CHMIELU

Zgłoszenie powierzchni uprawy chmielu do ewidencji plantacji chmielu

Przygotowanie zgłoszenia.

  • Producent chmielu składa jedno zgłoszenie na wszystkie użytkowane powierzchnie w ustawowym terminie do dnia 31 maja roku zbioru.
  • Powierzchnię uprawy i kwater w zgłoszeniu należy podać w ha, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  • W kolumnie ,,nazwa uprawianej odmiany” należy wpisać kolejno taką ilość odmian, z których faktycznie dana powierzchnia uprawy chmielu się składa, z uwzględnieniem wieku uprawy Powierzchnię należy podać w ha z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
  • Numer identyfikacyjny producenta nadaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  • Numer powierzchni uprawy chmielu nadaje wojewódzki inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
  • Zgłoszenie po wypełnieniu należy dostarczyć, do właściwego ze względu na miejsce położenia powierzchni uprawy chmielu, wojewódzkiego inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów 
  • Rolno-Spożywczych.

Do pobrania - Druk zgłoszenia.

Żródło: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spoż. w Lublinie

Warsztaty naukowe w siedzibie IUNG-PIB w Puławach

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zapraszają na warsztaty naukowe w ramach zadania PIB 2.7 p.t. „Postęp hodowlany i produkcja surowca chmielowego w systemie zrównoważonego rolnictwa” które rozpoczną się 24 lutego 2009 roku w siedzibie IUNG-PIB w Puławach Pałac Książąt Czartoryskich, ul. Czartoryskich 8 o godzinie 10.00.

Żródło: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach

Bezpłatne sadzonki

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w ramach programu restrukturyzacji odmianowej chmielu oferuje plantatorom sadzonki chmielu uwolnione od wirusów. Sadzonki odmian: Lubelski, Sybilla, Iunga i Magnum rozprowadzane są bezpłatnie po spełnieniu odpowiednich warunków agrotechnicznych i fitosanitarnych.
Informacje i formularz zamówienia dostępne są na:
www.iung.pulawy.pl

 

Jedyni i najlepsi

Spółka „Powiśle" z Kępy Choteckiej według opinii ekspertów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest najlepiej przygotowana do konkurencji na rolnym rynku Unii Europejskiej. Potwierdza to certyfikat ISO 9001-2000. Bo i firma ma czym konkurować.

Czytaj więcej: Jedyni i najlepsi

Copyright © 2013. All Rights Reserved.