POWIŚLE

SKUP I SPRZEDAŻ CHMIELU

Izo-granulat

Izo-granulat

  • Izo-granulat  ułatwia utylizację dzięki pre-izomeryzacji alfa kwasów podczas przetwarzania.
  • Izo-granulat posiada wspaniałe cechy do przechowywania.
  • Izo-granulat może być zamiennikiem konwencjonalnych produktów chmielowych.
  • Izo-granulat stwarza możliwości znacznych oszczędności w kosztach chmielenia.

Zizomeryzowany granulat chmielowy jest odpowiednikiem dla granulatu naturalnego T-90, w którym alfa-kwasy zostały przetworzone do Izo-alfa kwasów przez dodanie spożywczego tlenku magnezu. Inne składniki chmielu jak beta kwasy i olejki pozostają na niezmienionym poziomie. Nieznacznej redukcji ulega niekorzystny myrcen. Izo-alfa –kwasy w zizomeryzowanym granulacie chmielowym występują w formie soli magnezowych a w tradycyjnym w postaci "wolnych kwasów".  

Parametry przetwarzania chmielu na granulat typ 90  maja również zastosowanie przy produkcji zizomeryzowanego granulatu chmielowego.

Proces przetwarzania chmielu na  Izo-granulat  prowadzony jest na  linii technologicznej granulatu T-90. Prowadzona jest również homogenizacja chmielu, dosuszanie .rozdrabianie, homogenizacja proszku chmielowego , granulowanie , chłodzenie granulatu  pakowanie w opakowania jednostkowe w folii PCV AL., kartony i palety.

Przetwarzanie zizomeryzowanego granulatu chmielowego różni się od tradycyjnego w dwóch aspektach:

  • dodawanie  spożywczego tlenku magnezu do proszku chmielowego po zmieleniu szyszek i jego homogenizacja  przed granulacją,
  • wymagana jest kontrolowana temperatura ogrzewania zapakowanego na paletach granulatu, aby zaszła reakcja izomeryzacji  alfa kwasów.

 

Specyfikacja produktu

Opis: Granulki cylindryczne o średnicy 6mm długości 10-15 mm koloru  przytłumionej   zieleni. Izo-granulat wykazuje nieco większa twardość niż standardowy.
Alfa kwasy: Od 2-18% alfa kwasów (w zależności od  odmiany)min.90% alfa kwasów przechodzi w Izo alfa-kwasy
Beta kwasy: Od 1-15 % beta kwasów (w zależności od odmiany)
Olejki chmielowe: Od 1-5 mL/100g (w zależności od zbioru i odmiany)
Wilgotność: 7-9 %

  

Specyfikacja procesów

 
Temperatura izomeracji: 45-55°C
Długość izomeracji: około 14 dni

 

Jakość i bezpieczeństwo żywności

POWIŚLE Spółka Jawna posiada wdrożony oraz certyfikowany system zarządzania jakością zgodny ze standardem  ISO 9001, oraz System Bezpieczeństwa Żywności (HACCP) zaprojektowany, wdrożony i utrzymany jest w ramach systemu zarządzania jakością.

 

Stosowanie produktu 

Izo granulaty można wykorzystywać tak samo jak tradycyjne granulaty chmielowe bez wpływu na jakość piwa. Wprowadzają gorycz i charakter chmielu do piwa. Izo-granulat może być  dodawany wprost do kadzi w której się gotuje. Czas kontaktu do. 20 minut jest wystarczający , aby osiągnąć maksymalną utylizację. Izo-granulaty utylizują się typowo w zakresie 45-55% w oparciu o  HPLC   produktu w  piwie.

 

Pakowanie

Izo granulaty są pakowane próżniowo w worki z folii aluminiowej przeznaczonej do kontaktu z żywnością w otoczeniu gazów obojętnych (N2/CO2). Standardowy rozmiar opakowań to od 5 do 120kg. Worki są następnie pakowane w kartony na palety.

 

Przechowywanie

Granulaty chmielowe powinny być zawsze przechowywane w chłodnym i suchym miejscu. Temperatura przechowywania granulatu: 0-5 °C. Maksymalny czas przechowywania to 3 lata od daty produkcji przy zachowaniu odpowiednich warunków.Otwarty worek powinien być jak najszybciej użyty aby zapobiec utarcie alfa kwasów oraz olejków.

 

Metody analizy 

Próbki przygotowane wg. metody EBC 7,5. Stężenie Izo-alfa kwasów i pozostałych składników żywic mierzone jest metodą HPLC - EBC 7.8 wraz z aktualnymi standardami ICS & ICE. Stężenie olejków chmielowych jest mierzone metodą IOB 6.3 lub metodą ASBC-13. W celu uniknięcia błędnej identyfikacji poszczególnych związków oraz błędów analizy ilościowej, istotne jest stosowanie właściwej długości fali detektora i dokładne rozdzielenie poszczególnych związków.

 

Bezpieczeństwo

W przypadku powstawania pyłu zaleca się stosowania maski ochronnej na twarz. Granulat chmielowe są materiałem łatwopalnym.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.