POWIŚLE

SKUP I SPRZEDAŻ CHMIELU

Zakładanie plantacji

Pierwszym krokiem będzie wybranie i przygotowanie pola. Najbardziej optymalne są pola w kształcie kwadratu. Zaczyna się od głębokiej orki, aby spulchnić glebę. Później wytycza się rzędy na słupy i wykonuje odwierty bądź kopie koparką doły pod słupy na głębokość 1–1,2 m. Na jednym hektarze stawia się 170 takich słupów. Cena jednego to 160–170 zł, ponieważ są to słupy drewniane impregnowane, które powinny wytrzymać około 20 lat, czyli tyle, ile wynosi przeciętna żywotność plantacji.

Następnie zakłada się konstrukcję stalową. Na wysokości 7 m nad ziemią przeciąga się między słupami drut 8 mm lub liny stalowe, a na ich poziomie konstrukcje z drutu 5–6 mm lub lin stalowych. W Polsce stosuje się głównie nowy drut, na Zachodzie wykorzystuje się często liny „z odzysku”. Całość jest jeszcze brzegami kotwiona (mocowana do ziemi, co zapewnia jej stabilność). Koszt konstrukcji na powierzchni 1 ha, wykonanej sposobem gospodarczym (z własną pracą), to około 35 tys. zł Firmy liczą średnio 47 tys. zł za hektar.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.